Deef+

Bezoekadres
Hoofdstraat 129
5706 AK Helmond
info@deefplus.nl

Postadres
Postbus 2112
5700 DA Helmond

David Swinkels
06 28 97 44 49
david@deefplus.nl

innovatief + creatief vastgoedadvies
Onze creatieve en innovatieve aanpak leidt tot tevreden eindgebruikers.

Marketing

Wil je de juiste producten maken die aansluiten op de behoefte in de toekomst? 

lees meer

Management

Wil je een soepel besluitvormingstraject binnen je project?

lees meer

Huur, koop en aankoop

Wil je de doelstelling halen bij aan- of verkoop?

lees meer

Techniek/ Duurzaamheid

Wil je nieuwe duurzame technieken toepassen die rendabel zijn voor jou of voor je klanten?

lees meer

Nieuws - Ontwikkelingen in de markt

 • Corporate video Middels een korte film laten wij u kennis maken met ons bedrijf.
 • Ondertekening overeenkomsten luidt start bouw 11 appartementen Neerkant in! Op 02 oktober j.l. zijn de overeenkomsten getekend waarmee de bouw van 11 appartementen aan de Dorpstraat in Neerkant op korte termijn kan starten.
 • Dump corporatiewoningen schaadt de woningmarkt Het verkopen van corporatiewoningen met korting is slecht voor de woningmarkt. Daarvoor waarschuwen de Vereniging Eigen Huis (VEH) en makelaarsvereniging NVM woensdag in het AD.
 • Corporate video Middels een korte film laten wij u kennis maken met ons bedrijf.
 • Ondertekening overeenkomsten luidt start bouw 11 appartementen Neerkant in! Op 02 oktober j.l. zijn de overeenkomsten getekend waarmee de bouw van 11 appartementen aan de Dorpstraat in Neerkant op korte termijn kan starten.
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Opdrachtgevers

Door onze integrale kennis van en visie op vastgoed zijn we in staat om elke opdrachtgever te voorzien van een passend advies. Met name in de gereguleerde sector (woningcorporatie en zorgpartijen) is ons advies van toegevoegde waarde en worden we door onze opdrachtgevers zeer hoog gewaardeerd. Wij hebben in het verleden ook voor particulieren, beleggingsmaatschappijen en projectontwikkelaars gewerkt.

“Deef+ heeft het projectmanagement en de directievoering van de vier groepswoningen in een vroegtijdig stadium van de bouwuitvoering op zich genomen. In een kort tijdbestek heeft Deef+ zich het project eigen moeten maken. De verbindende rol van Deef+ en het aandragen van oplossingsrichtingen in deze kritieke fase heeft het project weer op de rails gezet en uiteindelijk geresulteerd in een gebouw dat naar ieders tevredenheid is opgeleverd”.

Patrick van Lierop: Manager Wijk Ontwikkelings Maatschappij

In samenwerking met de gemeente Deurne, de zorgcoöperatie Helenaveen en Bergopwaarts, heeft Deef+ 10 zorggeschikte huurwoningen ontwikkeld die aansluiten op de wensen en eisen van de belanghebbende partijen. In een tijdbestek van 16 maanden zijn de woningen ontwikkeld, uitgevoerd en opgeleverd binnen de gestelde kaders. Tijdens de periode direct na oplevering en tijdens de onderhoudsperiode heeft Deef+ intensief contact gehouden met de bewoners, die er inmiddels naar volle tevredenheid wonen!

Tom Alders, Directeur Vastgoed Woningbouwvereniging Bergopwaarts

10 zorggeschikte huurwoningen [Helenaveen]

Achter de Gouden Helm in Helenaveen heeft Deef+ in samenwerking met de Zorgcooperatie Helenaveen en de Gemeente Deurne, 10 zorggeschikte huurwoningen ontwikkeld voor de ouderen in Helenaveen. De woningen zijn zo ontworpen dat er zorg aan huis geleverd kan worden. Deef+ is bij dit project betrokken van initiatief tot oplevering en nazorg.

Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Bergopwaarts

Status: opgeleverd

Periode: juli 2011 - maart 2013

4 Zorggroepswoningen Zorgboog [Helmond]

Deef+ is verantwoordelijk geweest voor het projectmanagement en directievoering ten aanzien van 4 Zorggroepswoningen met elk 7 zitslaapkamers. Het project is opgeleverd in januari 2013.

Opdrachtgever: WijkOntwikkelingsMaatschappij Helmond bv

Status: opgeleverd

Periode: 06-2012 t/m 03-2013

 1. 1
 2. 2

Expertise

Integratie van kennis op het gebied van marketing, management en techniek met het oog op de toekomst. 

Marketing

Deef+ ondersteunt je organisatie bij het ontwikkelen van producten die aansluiten op de behoefte in de wijk. Het betrekken van de bewoners en gebruikers speelt in onze werkwijze een belangrijke rol.

Marketing

Deef + ondersteunt je organisatie bij het ontwikkelen van producten die aansluiten op de behoefte in de wijk. Het betrekken van de bewoners en gebruikers speelt in onze werkwijze een belangrijke rol.

Strategische ondersteuning

Wij denken graag strategisch met je mee over de invulling van een wijk. Ons doel is om ervoor te zorgen dat de woonproducten die voor een wijk worden ontwikkeld, ook in de toekomst goed blijven aansluiten teneinde het afzetrisico te minimaliseren.

Marktgericht

Het woonproduct moet niet alleen aansluiten op de behoefte in een wijk, maar ook op de behoefte van de markt. Daarvoor is een lange termijn visie nodig. Wij bieden ondersteuning bij de ontwikkeling van een visie voor een corporatie, zorginstelling of gemeente, maar dan met draagvlak van de wijk.

Kwalitatief onderzoek

Om een goede visie te ontwikkelen is informatie nodig. De basis is een kwalitatief onderzoek. Veel informatie krijg je door enquêtes, bijeenkomsten met doelgroepen of huisbezoeken. Burgerparticipatie speelt in steeds meer wijktransformaties een belangrijke rol. Wij kunnen dit van je overnemen.

Contact

Weet je niet goed welke woningtypen het beste aansluiten op de vraag van de markt? Wil je weten wat de bijbehorende risico's zijn voor de afzet? Wil je een goed plan maken voor het gebied dat je op het oog hebt? Neem dan contact met ons op. Wij staan je bij met een heldere visie op vastgoedvraagstukken.

Meer over marketing in de vastgoedbranche lees je in ons boekje 'Darten in het donker'.

Management

Deef+ beheerst de projecten in alle fasen. In onze werkwijze houden we tijdens alle fasen intensief contact met de bewoners en gebruikers. Zo creëren we veel draagvlak bij soms lastige veranderingen.

Management

Deef+ beheerst de projecten in alle fasen. In onze werkwijze houden we tijdens alle fasen intensief contact met de bewoners en gebruikers. Zo creëren we veel draagvlak bij soms lastige veranderingen.

Draagvlak en tevredenheid

Door het creëren van draagvlak bij projectbetrokkenen en eindgebruikers ontstaat een tevreden klant die graag in het nieuwe onderkomen werkt, woont of verblijft.

Projectmanagement

Wij beheersen alle facetten van projectmanagement.

 • We sluiten elk project af binnen de gestelde kaders.
 • Wij informeren tijdig en volledig over de voortgang, de financiën en de risico's.
 • De projectteamleden vullen elkaar aan gedurende de ontwikkeling om tot een goed product te komen.
  Wij zijn kritisch op onszelf en op de overige projectbetrokkenen

Waarom Deef+?

Deef+ onderscheid zich in de communicatie met toekomstige bewoners en gebruikers De klanten van onze opdrachtgevers, zijn onze klanten. Zo voelen we dat, en zo gaan we met hen om. Vind je de eindgebruiker ook belangrijk in het bouwproces? Neem dan nu contact met ons op. Wij staan je bij met een heldere visie op vastgoedvraagstukken.

Huur , koop en aankoop

Deef+ managed koop- en huurprocessen. Door onze eigen ontwikkelde methodiek en onze kennis op het gebied van marketing vergroten we de afzetkansen.

Huur , koop en aankoop

Deef+ managed koop- en huurprocessen. Door onze eigen ontwikkelde methodiek en onze kennis op het gebied van marketing vergroten we de afzetkansen.

Doelen centraal

Wij helpen onze opdrachtgevers met het maken van de juiste keuzes en het stellen van de juiste voorwaarden bij verhuur, verkoop of aankoop van woningen. Het doen van de transactie staat daarbij centraal.

Afzetkansen

Heb je het doel helder, is de weg ernaar toe uitgestippeld en zijn de risico's geïnventariseerd? Dan worden de afzetkansen van koop- en commerciële huurprojecten vergroot. Een goede beoordeling van het woonproduct is van belang. Stel jezelf de volgende vragen:

 • Wat is het doel van de aan- of verkoop?
 • Wat zijn de risico's?
 • Is er behoefte aan dit woonproduct?
 • Sluit het product aan bij de wensen van de doelgroep?

Onderscheidend vermogen

Wij helpen je graag met het beantwoorden van de vragen en het vaststellen van het onderscheidend vermogen van je plan. Door in te spelen op het onderscheidend vermogen bereik je de aspirant koper en huurder.

Contact

Lukt het niet om bij het uitponden van huurwoningen de verkooptarget te halen? Of wil je de afzetrisico's tot een minimum beperken? Laat je proces rondom de verkoop of commerciële verhuur van nieuwbouwprojecten door ons managen. Wij staan je bij met een heldere visie op vastgoedvraagstukken.

Techniek/Duurzaamheid

Deef+ heeft uitgebreide kennis van bouw en installatietechniek. Hiermee dagen we adviseurs gedurende het project uit om een optimaal rendement te behalen. Onze kennis op het gebied van duurzaamheid loopt voorop en deze zetten we graag in.

Techniek/Duurzaamheid

Deef+ heeft uitgebreide kennis van bouw en installatietechniek. Hiermee dagen we adviseurs gedurende het project uit om een optimaal rendement te behalen. Onze kennis op het gebied van duurzaamheid loopt voorop en deze zetten we graag in.

Duurzaamheid

Wij investeren bewust in vraagstukken over duurzaamheid. Wij houden onszelf bezig met de ontwikkeling van duurzame concepten en hebben een specialisatie in duurzame materialen en energietoepassingen. Wij blijven leren om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk te voorzien van advies. Wij zijn ons bewust van het belang van dit onderwerp en we zijn bereid hierin (kosteloos) te investeren.

Duurzaam gerichte oplossingen

We leren nog elke dag over de ontwikkelingen rondom:

 • Passief en Power house
 • Cradle to Cradle
 • PV-systemen

Contact

Wij staan vastgoedmanagers bij om beslissingen te maken rondom duurzaamheid. Wij vinden het belangrijk om te investeren in energiezuinigheid en we willen de voordelen hiervan duidelijk maken voor de opdrachtgever en voor de klant. Wil je weten wat de voordelen zijn voor jouw project? Neem gerust contact met ons op. Wij staan je bij met een heldere visie op vastgoedvraagstukken.

Nieuws - Ontwikkelingen in de markt

 • Ondertekening overeenkomsten luidt start bouw 11 appartementen Neerkant in!

  07-10-2013

  Op 02 oktober j.l. zijn de overeenkomsten getekend waarmee de bouw van 11 appartementen aan de Dorpstraat in Neerkant op korte termijn kan starten.

  Lees meer »
 • Dump corporatiewoningen schaadt de woningmarkt

  15-08-2013

  Het verkopen van corporatiewoningen met korting is slecht voor de woningmarkt. Daarvoor waarschuwen de Vereniging Eigen Huis (VEH) en makelaarsvereniging NVM woensdag in het AD.

  Lees meer »
 • Corporate video

  06-08-2013

  Middels een korte film laten wij u kennis maken met ons bedrijf.

  Lees meer »
 • Het Hofgebouw: succesvol opgeleverd

  06-08-2013

  In maart 2013 is Het Hofgebouw in Rosmalen, bestaande uit 31 koopappartementen en 20 huurappartementen, algemene ruimtes en een halfverdiepte parkeergarage, succesvol opgeleverd.

  Lees meer »
 • Dump corporatiewoningen schaadt de woningmarkt

  15-08-2013

  Het verkopen van corporatiewoningen met korting is slecht voor de woningmarkt. Daarvoor waarschuwen de Vereniging Eigen Huis (VEH) en makelaarsvereniging NVM woensdag in het AD.

  Lees hier het nieuwsbericht: http://www.nu.nl/economie/3549875/woningmarkt-zakt-verder-in-dumpen-corporatiehuizen.html

  Stelling Deef+:
  Verkopen van woningen onder de 90% van de marktwaarde is bij goed verkoopmanagement volkomen onnodig. Wij zijn van mening dat je beter het verkoopproces goed kunt inrichten. Corporaties zijn dit niet gewend en verkopen daardoor de woningen niet of niet snel genoeg. Om de snelheid toch te kunnen behalen worden de woningen ver onder de marktwaarde aangeboden.  Het verstoort de markt en is totaal onnodig. Wij hebben aangetoond dat goed management en marketing kunnen leiden tot succesvolle afzet tegen marktconforme prijzen.

  « Terug naar overzicht
 • Corporate video

  06-08-2013

  Middels een korte film laten wij u kennis maken met ons bedrijf.

  « Terug naar overzicht
 • Het Hofgebouw: succesvol opgeleverd

  06-08-2013

  In maart 2013 is Het Hofgebouw in Rosmalen, bestaande uit 31 koopappartementen en 20 huurappartementen, algemene ruimtes en een halfverdiepte parkeergarage, succesvol opgeleverd.

  Mark Nooij, opdrachtgever Nieuwbouw van Kleine Meierij zegt het volgende over de inzet van Deef+ op dit project:

  @@@@@@@@

  « Terug naar overzicht

Over ons

Deef+ is inmiddels ruim 5 jaar een betrouwbare partner voor haar opdrachtgevers. Het leveren van kwalitatief hoogwaardig advies is erg belangrijk voor ons. Onze kennis en vaardigheden zijn complementair aan elkaar en hebben gezamenlijk het bereik voor alle antwoorden op vastgoedvraagstukken. Wij zijn ons bewust van deze krachtenbundeling en garanderen dit voor de toekomst.

David

"Ik ben gedreven en ondernemend. Ik
denk strategisch en procesmatig
waardoor ik een goed inzicht heb in
vastgoedmarketing. Marketing zie ik als
een hobby. Als bestuurslid van
Helmond Marketing zet ik me graag in
voor het vermarkten van het
wonen in de stad. Omdat ik
graag professionals bij
elkaar breng ben
ik voorzitter en
initiatiefnemer van
het succesvolle
vastgoedplatform
Helmond."Bart

"Ik ben een gedreven en zeer ervaren
projectmanager. Ik ben uiterst
nauwkeurigen heb kennis van
bouwkosten en bouwssytemen
.
Naast mijn werk heb ik interesse
voor duurzame (energie)
toepassingen in de bouw
en de ontwikkeling van
duurzame concepten.
Ik participeer in diverse
werkgroepen die met
duurzaamheid in de
bouw
te maken hebben."

Brochure downloaden

Brochure bestellen

Contact

Bent u geïnteresseerd in datgene wat Deef+ u te bieden heeft? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen.

Kaartgegevens
Kaartgegevens ©2015 Google
KaartgegevensKaartgegevens ©2015 Google
Kaartgegevens ©2015 Google
Kaart
Satelliet